WELLNESS BY ORIFLAME CARLA

Jouw coach in Wellness by Oriflame 

Welkom bij Wellness by Oriflame Carla

 

Ik stel me graag even aan jullie voor, mijn naam is Carla Kliffen, sinds 2003 ben ik onafhankelijk Oriflame Brandpartner. Oriflame ontwikkeld de beste schoonheidsproducten van natuurlijke dierproefvrije ingrediënten. Tevens heeft Oriflame een Wellness by Oriflame assortiment gebaseerd op het Noorse dieet, want schoonheid van buiten, begint van binnen.

Zweden is het thuisland van Oriflame en is een van de weinige landen ter wereld waar mensen bewezen langer en gelukkiger leven. Door hun voorliefde voor natuur, hun progressieve insteek op het gebied van wetenschap en technologie en hun dagelijkse sociale contacten halen de Zweden keer op keer de top 10 in wereldwijde onderzoeken naar een goede kwaliteit van leven.

Omdat Oriflame weet dat het lastig kan zijn om elke dag een gezonde levensstijl aan te houden helpt Wellness by Oriflame je door middel van dagelijkse routines en doelgerichte oplossingen elke dag een uitgebalanceerd dieet te bereiken, met alle voedingsstoffen die je nodig hebt. De producten zijn gemaakt van natuurlijke ingrediënten die helpen de dagelijkse tekorten in het dieet op te vullen als onderdeel van een gezonde levensstijl.

 

Ben je benieuwd wat Wellness by Oriflame voor jou kan betekenen?

Dit kan zijn op gebied van aanvullende supplementen, gezonde aanvullende voeding of maaltijdvervangers om op gewicht te blijven of af te valllen.

Stuur dan een mail naar info@carlakliffen.nl

of stuur een whatsapp-bericht naar +31640614778

Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op.

 

Gezonde groetjes,

Carla Kliffen

Onafhankelijk  Oriflame Brandpartner

 

 

 

 


Wellness by Oriflame Carla, gevestigd aan Vogellaan 12, 5854 GZ Nieuw Bergen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Wellness by Oriflame Carla

Vogellaan 12 5854 GZ Nieuw Bergen

0031640614778

 Carla Kliffen is de Functionaris Gegevensbescherming van Wellness by Oriflame Carla. Zij is te bereiken via info@carlakliffen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wellness by Oriflame Carla  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder

vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@carlakliffen.nl ldan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Wellness by Oriflame Carla verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Wellness by Oriflame Carla verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wellness by Oriflame Carla neemt  geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor

personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wellness by Oriflame Carla) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Wellness by Oriflame Carla bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wellness by Oriflame Cala verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een

wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wellness by Oriflame Carla  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@carla.kliffen.nlinfo@carlakliffen.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wellness by Oriflame Carla zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken,

op uw verzoek reageren, Wellness by Oriflame Carla wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wellness by Oriflame Carla neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Wellness by Oriflame Carla  carla.kliffen@live.nl